[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Hanácké folklorní sdružení [ Folklorní sdružení ]

Hanácké folklorní sdružení
Občanské sdružení, které je členem Folklorního sdružení České republiky.

Předsedkyně sdružení: Hana PospíšilíkováHANFOS
Hanácké folklorní sdružení vzniklo v roce 1990 z iniciativy tehdejšího předsedy a vedoucího národopisného souboru KLAS z Kralic na Hané Jana Kadlece a některých hanáckých souborů, které v době transformace kulturních institucí (jako např. Okresních kult. středisek) a změn ekonomických poměrů tzv. zřizovatelů těchto souborů, vyjádřili svoji vůli a chuť pracovat v dobrovolné zájmové organizaci.
Registrací na Ministerstvu vnitra ČR dostalo Hanácké folklorní sdružení statut právnické osoby s vlastní právní subjektivitou s působností na území regionu Hané, event. celé ČR.
Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Valná hromada, kterou výbor HanFos svolává jednou za dva roky. Výbor je volen valnou hromadou a tento je nejvyšším výkonným orgánem HanFos. Výbor volí svého předsedu, který jedná jménem sdružení. V současné době jsou ve výboru HanFos zastoupeny okresy - za Olomoucko p. Ladislav Čechák, za Přerovsko ing. Eva Zehnalová, za Vyškovsko paní Marie Pachtová a za Prostějovsko paní Hana Pospíšilíková, která je předsedkyní sdružení. Své zastoupení ve výboru sdružení prozatím nemá okres Kroměříž. V tomto složení pracuje výbor od roku 1998.
V současné době jsou tedy členy HanFos soubory z okresů Prostějov, Olomouc, Vyškov a Přerov. Aktivní členskou základnu tvoří 15 dětských souborů s 406 dětmi a 15 souborů dospělých s počtem 397 členů. Soubory zpracovávají folklór Hané, v některých případech i Záhoří. Cílem této snahy je především uchovávat hanáckou lidovou tradici.
Mezi nejvýznamnější představitele dospělých hanáckých souborů patří např. HANÁ Velká Bystřice, HANÁ Přerov, Hanačka Litovel, KLAS z Kralic na Hané, MÁNES z Prostějova, TRNKA z Vyškova, Týnečáci z Velkého Týnce a Olešnica z Doloplaz , Pantla Náklo ....
Nejvyspělejší dětské hanácké soubory reprezentují KRUŠPÁNEK Velká Bystřice, MALÝ ZÁHORAN Ústí u Hranic, KLEBETNÍČEK Vyškov, dětský hanácký soubor MÁNES Prostějov, KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané, MALÝ KOSÍŘ Kostelec na Hané, Valentýnek Prostějov, Prosének z Prosenic....
Tyto uvedené soubory mají v současné době kvalitní tým vedoucích a organizačních pracovníků, stabilní krojový inventář i vyspělé tanečníky. Mají rovněž relativně dostačující materiální zajištění a podporu místních samospráv, nebo svých zřizovatelů, v některých případech dotují činnost souborů podnikatelé, kteří jsou se souborem spojeni - ať už jako aktivní tanečníci nebo vedoucí.


AKCE
Hanácké folklorní sdružení patří mezi nejaktivnější sdružení svého druhu v regionu.
Mezi nejvýznamnější akce, které pořádá Hanácké folklorní sdružení spolu s kulturním klubem DUHA v Prostějově (a za finanční pomoci FOS) jsou Hanácké slavnosti.
Město Prostějov si velmi cení iniciativy sdružení a u příležitosti Hanáckých slavností přijímá na prostějovské radnici starosta města se svými zástupci představitele všech souborů, které na Hanáckých slavnostech účinkují. Tato neformální setkání krojovaných Hanáků s lidovou muzikou mají již několikaletou tradici.
V regionu také probíhá každoročně Lidový rok ve Velké Bystřici a přehlídky Chropyni nebo v Troubkách.
Hanácké folklorní sdružení se sídlem v Prostějově velmi úzce spolupracuje při přípravě a zajištění nejrůznějších typů akcí, které mají vztah k lidovému umění - tanci, hudbě, zpěvu, tradicím a lidovému řemeslu. Je spolupořadatelem např. těchto akcí - oblastních a regionálních přehlídek dětských SLPT ( a to i v roce, kdy soubory nepostupují na zemskou a celostátní přehlídku), okresního a regionálního kola soutěže dětí ve zpěvu lidových písní O hanáckyho kohóta, pořádá stavění a kácení máje na prostějovském náměstí, Vynášení smrtky. Je spolupořadatelem soutěže o nejhezčí kraslici pro oblast Moravy ( kdy vítězné kraslice z jednotlivých ročníků tvoří část expozice v etnografickém muzeu v Brně).
HanFos spolupořádá tématické výstavy a setkání s lidovými řemeslníky u příležitostí Velikonoc a Vánoc, setkání a společenské večery s lidovými muzikami. Všechny tyto akce připravuje ve velmi úzké spolupráci s kulturním klubem DUHA v Prostějově, který poskytuje "přístřeší" pro veškerou činnost sdružení (jednání výborů, příprava akcí v regionu, kontakty se členy souborů v okresech, ekonomické záležitosti, administrativní činnost). Bez této spolupráce by byla činnost sdružení vážně ohrožena.
Město Prostějov oceňuje činnost sdružení každoročním finančním darem pro činnost HanFos, které je sice účelově vázán, ale v zásadě umožňuje fungování sdružení.
I v ediční činnosti plní HanFos své poslání. Každoročně vydáváme pro potřeby členů Zpravodaj, jehož obsahovou náplní jsou především: Kalendář akcí jednotlivých souborů, stručná ohlédnutí za nejvýznamnějšími akcemi sdružení v uplynulém roce a prostor dáváme i prezentaci souborům z jejich činnosti. Této možnosti soubory však zatím nevyužívají v takové míře, jak bychom si představovali.
Vydali jsme další díl publikace Hanáckým dětem - Lidové hříčky autorky Marie Pachtové z Vyškova Připravujeme reedici sbírky J. Mátlové -Uhrové, jejíž I. díl - Lidové tance a taneční hry z Hané byl již vydán a je možno zakoupit v Kulturním klubu DUHA.
Vedení HanFos si plně uvědomuje nutnost stálého vzdělávání vedoucích, choreografů a talentovaných tanečníků v jednotlivých souborech, a proto probíhá každoročně jarní a podzimní školení hanáckých souborů, které je zaměřeno na vzdělávání dětských i dospělých souborů, zlepšení taneční techniky, metodiku nácviku tanců, taneční pohybovou výchovu a výměnu zkušeností.

Z ČINNOSTI HANÁCKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ SE SÍDLEM V PROSTĚJOVĚ

Hanácké folklorní sdružení se sídlem v Prostějově náleží mezi jedno z největších občanských sdružení v regionu. Sdružuje dětské a dospělé národopisné soubory z Prostějovska, Olomoucka, Vyškovska, Přerovska a Kroměřížska a rozsahem aktivit zasahuje i do krajů Jihomoravského a Zlínského. Za léta aktivní činnosti se Prostějov, kde má sdružení své sídlo, se stalo přirozeným pořadatelem a iniciátorem řady folklorních akcí, které souvisejí s životem v regionu centrální Hané.

Mezi hlavní akce sdružení patří okresní a krajské kolo soutěže dětí ve zpěvu lidových písní O hanáckyho kohóta ,ze kterých nominuje odborná porota pět nejlepších zpěváků do celostátního kola ve Velkých Losinách. Zde Hanáci zaznamenali v loňském roce mimořádný úspěch-jedenáctiletý Pavel Slivka z Němčic nad Hanou zaujal svým výkonem operního pěvce Petera Dvorského natolik, že mu udělil mimořádnou cenu.
Každým rokem pořádá sdružení přehlídky dětských hanáckých souborů , které se konají již tradičně v kulturním klubu DUHA a v divadelním sále Městského divadla. Soubory zde předvádějí nové choreografie, svoji pozornost zaměřují zejména na vhodný výběr materiálu, stylizaci, hudební doprovod, čistotu kroje a zpracování vybraného materiálu. Úspěšné komponované pořady pak slouží k dramaturgii na jeden z největších folklorních svátků v regionu - tradiční Hanácké slavnosti, které se každoročně konají u příležitosti prostějovských hodů na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově. Součástí slavností je bohatý řemeslný jarmark, kde svá řemesla prezentují mistři lidového uměleckého řemesla z celé republiky. O úspěšnosti národopisných festivalů svědčí obrovský zájem veřejnosti, a to nejen obyvatelů v místech konání, ale také návštěvníků z celé republiky.
Své pevné místo v prezentaci hanáckého lidového umění má také již tradiční Lidový rok ve Velké Bystřici.
Tradičně velký úspěch má každodenní dvoudenní inspirativní akce pro širokou veřejnost v DUZE Velikonoce v lidových řemeslech a Vánoce v lidových řemeslech.Svátky jara také připomínají chlapci ze souboru Klásek a Kláseček z Kralic na Hané velikonoční obchůzkou na Velký pátek po prostějovském náměstí nazvanou Honění Jidáše. A není tomu tak jen na prostějovském náměstí, ale v mnoha obcích hanáckého regionu.
Hanácké folklorní sdružení ve spolupráci s kulturním klubem DUHA Prostějov je pořadatelem cyklu školení pro vedoucí a mladé choreografy hanáckých souborů. Obsahem školení je lidový tanec na Hané a jejích přilehlých oblastí (Lipenské Záhoří), taneční pohybová výchova, dramatické etudy a práce s rekvizitami.
Soubory se také aktivně zapojují do Dnů památek evropského kulturního dědictví, pořádají hanácké bály, tradiční obchůzky, připravují bezpočet akcí, které oživují život ve městech a obcích hanáckého regionu.
Je třeba také zmínit ediční činnost HanFos. V posledních letech bylo sdružení spoluvydavatelem reedcií publikací - Lidové tance a taneční hry z Hané I - Ze života lidu na Hané, autorky Ludmily Mátlové - Uhrové, Taneční hry dětí na Hané od stejnojmenné autorky. Skvělá lidová vypravěčka, zkušená choreografka a autorka řady publikací Marie Pachtová z Vyškova připravila pro hanácké děti dvě publikace Hanáckým dětem I. a II. (přidáno 7.3.2005)

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hanácké folklorní sdružení
Hana Pospíšilíková
Lužická 12
796 01 Prostějov
Česko (CZ)
tel: (+420) 602 481 237
Hanácké slavnosti
Z Hanáckých slavností 2006 - pořad Jaro na Hané

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

Typ záznamu: Folklorní sdružení
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 16.01.2007 v 21:09 hodin


Copyright 1998-2024 © infoSystem.cz