[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?FULNEK Privilegia udělená městu [ Historie (archivní dokument) ]

Privilegia udělená městu Fulnek:
13. STOLETÍ
1293 - první zmínka o Fulneku jako o městě, doložena městská rychta

14. STOLETÍ
1329 - přidělení pečetního znamení městu, pravděpodobně Drslavem I. a Ješkem z Kravař
1385 - udělení práva chovat ryby v městském příkopu, později právo odúmrti

15. STOLETÍ
1413 - udělení právovárečného listu (Lacek z Kravař), provozování řemesel na venkově
1416 - potvrzení doposud udělených privilegií - některý z pánů z Kravař udělil městu erb - stříbrnou věž se dvěma okny na skále v červeném poli po obou stranách, se zavinutou střelou obrácenou šipkou vzhůru
1432 - Jan z Kravař daroval měšťanům dřevo na výstavbu a osazení města. Znovu potvrdil privilegia z roku 1416

16.století
Během 16.století přibyly ke starším výsadám (výběr mýta, právo tržní, hrdelní, mílové, várečné a opevniti se) další výhody pro město, jednotlivce i cechy
1507 - Bernardem, Jiřím a Viktorínem ze Žerotína bylo uděleno povolení založit nové městské knihy (původní padly za oběť požáru v roce 1503), dále rozkázali, aby venkovští poddaní v určitých dnech přicházeli do města na procesí a na soudní dny a odebírali odtud pivo. Za poplatek bylo město osvobozeno od povinnosti odběru a šenku panského vína.
1541 - Ferdinand I. dal městu právo výročního trhu, které si město drželo až do roku 1639
1584 - potvrzen výhradní odběr fulneckého piva do venkovských obcí (po rozdělení panství však přestalo mít devět obcí nově vytvořeného

17. STOLETÍ
1638 - Václavem z Vrbna doplněn městský znak třemi zlatými liliemi s písmenem W s vrbnovskou hraběcí devíticípou korunou.

18. STOLETÍ
1787 - zrušení fulneckého hrdelního soudu (poslední rozsudek byl vynesen v roce 1754). Dosavadní městská soudní pravomoc přešla na vrchnost.

19. STOLETÍ
1848 - zřízení obecní samosprávy, zrušení některých povinností platných již od 16.století, např. dávky domů, rolí, řemesel šenku, za osvobození, od úmrtí, od hlásek a od účasti na panských honech, povinnost konat řemeslné práce pro vrchnost zdarma, odvádění při prodeji svých domů 10% kupní ceny vrchnosti (tzv. laudenium) atd.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fulnek.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 23.12.2002 v 11:11 hodin


Copyright 1998-2023 © infoSystem.cz