[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Rada města Oder [ Rada města nebo obce ]

Rada města Odry je pětičlenná. Tvoří ji starosta města, místostarosta a tři členové rady.

Ing. Pavel Matůšů

Ing. Libor Helis


Ing. Eva Janošová

Mgr. Libuše Králová

Mgr. Hladný Josef

Rada města se koná v malém zasedacím sále MěÚ v přízemí ve čt  10.00 hodin. Zasedání nejsou veřejná.
Termíny konání rady naleznete na: www.odry.cz


Termíny zasedání mohou být v nutných případech změněny. Změna termínu zasedání bude včas zveřejněna.
Mimořádné zasedání RM může být svoláno jen ve výjimečných případech a termín zasedání bude včas zveřejněn.
Usnesení z jednotlivých zasedání se nachází na stránkách města Oder: www.odry.cz nebo jsou k dispozici v Městském informačním centru.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odry.cz

Typ záznamu: Rada města nebo obce
AKTUALIZACE: Zdenka Juřicová (Infomorava.cz) org. 56, 16.11.2010 v 12:35 hodin


Copyright 1998-2022 © infoSystem.cz