[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?Slezská univerzita v Opavě otevírá v Krnově
Marketing a management

Cílem Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné je přiblížit nabídku atraktivních studijních oborů blíže k zájemcům o vysokoškolské vzdělání, a to i mimo své karvinské působiště. Jedním z konkrétních kroků tohoto záměru je dislokace dvouletého programu celoživotního vzdělávání bakalářského studijního oboru Marketing a management do Vzdělávacího centra v Krnově, které je také nedílnou součástí opavské univerzity.
Zmíněný program celoživotního vzdělávání bude v Krnově zahájen již v říjnu 2008
a prezenční výuka bude probíhat dálkovou formou, tedy jednou za 14 dní (pátek - sobota). Program je zaměřen na získání odborných znalostí např. z problematiky základních ekonomických disciplín, marketingového řízení firmy, marketingové komunikace, základů práva či specializace na obchodní právo, psychologie, nauky o podniku, marketingu malých a středních firem či měst a obcí, apod. Po úspěšném ukončení dvouletého programu celoživotního vzdělávání v Krnově mají absolventi možnost přestupu do 3. ročníku kombinované formy bakalářského studijního oboru Marketing a management na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné, jehož ukončením získají titul Bc. Při přestupu jim bude uznáno splnění studijních povinností v rámci programu celoživotního vzdělávání až do rozsahu 60% kreditů řádného studia.

Předpokladem pro přijetí ke studiu v Krnově je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Maximální počet posluchačů činí 60 zájemců, o přijetí rozhoduje pořadí přijetí přihlášek. Termín pro podání přihlášek do Vzdělávacího centra v Krnově je stanoven do 12. 9. 2008. Při doručení přihlášky do 30. 6. 2008 získají posluchači slevu na poplatku za studium ve výši Kč 5.000,-. Zájemci o studium naleznou bližší informace na www.vck.slu.cz nebo jim je sdělí p. Muroňová na tel. 554 614 352.

DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion SLEZSKÁ HARTA
Zveřejněno 09.06.2008 v 12:53 hodin


Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz