[Hlavní strana] [Vyhledávání] [Encyklopedie] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Ve službě veřejnosti ?PRO PODNIKATELE - ŽIVNOSTNÍKY A OSVČ
Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008

Ambicí této publikace je usnadnit OSVČ jejich podnikatelský život. Formou otázek a odpovědí provádí problematikou sociálního zabezpečení osob samostatně výdělečně činných. Dokument tak seznamuje s právy a povinnostmi při začátku podnikání a druhy samostatně výdělečných činností. Dále předkládá, co musí OSVČ udělat, aby vyřídila vše potřebné pro pojistné, důchody či dávky nemocenského pojištění. V příručce nechybí ani vzorové příklady a návody pro řešení životních situací.

1. Osoba samostatně výdělečně činná
2. Druhy samostatné výdělečné činnosti

3. Pojistné na sociální zabezpečení OSVČ
4. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
5. Důchody a dávky nemocenského pojištění OSVČ
6. Samostatná výdělečná činnost s mezinárodním prvkem
7. Ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti
8. Tiskopisy a e - Podání
9. Časopis Národní pojištění
10. Zákony a předpisy
11. Kontakty

Stačí, když pomocí Ctrl kliknete na kterýkoli z oněch 11 bodů. A máte příručku nejen na rok 2008 jako na dlani.

Do 30. dubna 2008 musí OSVČ bez daňového poradce podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, musí nejpozději do středy 30. dubna 2008 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2008 u příslušné okresní, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2008. Dále OSVČ podává Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2008.

DALŠÍ INFORMACE: Mikroregion SLEZSKÁ HARTA
Zveřejněno 29.04.2008 v 08:53 hodin


Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz